15 Kasım 2010 Pazartesi

Hidrolik sistemlerin Üstünlükleri

· Hidrolik sistemler sessiz çalışırlar.
· Hidrolik akışkanlar, sıkıştırılamaz kabul edildikleri için titreşimsiz
hareket elde edilir.
· Yüksek çalışma basınçları elde edilebilir.
· Hareket devam ederken hız ayarı yapılabilir.
· Akışkan olarak hidrolik yağ kullanıldığı için devre elemanları aynı
zamanda yağlanmış olurlar.
· Emniyet valfleri yardımıyla sistem güvenli çalışır.
· Hassas hız ayarı yapılabilir.
· Hidrolik akışkan oluşan ısının çevreye yayılmasını sağlar.
· Hidrolik devre elemanları uzun ömürlüdür.
Hidrolik Sistemin Temel Yapısı Mantığı ve Çalışma Kuralları

Elektrik motorunun tahrik ettiği hidrolik pompa ile akışkanın belirli basınçta ve debide
basıldığı ve bu hidrolik enerji ile doğrusal, dairesel ve açısal hareketin üretildiği sistemdir.

Hidrolik ile ilgili temel başlıklar

Temel Fizik Kanunları ve 
AkışkanlarMekaniği Hakkında Genel Bilgiler

Debi: Hidrolik veya pnomatik sistemde belirli bir akış kesitinden belirli bir
sürede geçen akışkan miktarı debi olarak tanımlanır. Debinin birimi litre/dakika
veya cm³/saniye olarak belirtilir.

Basınç: Belirli bir kesitte sıkıştırılan akışkan Paskal prensibine göre, içinde
bulunduğu kapalı bir kabın bütün çeperlerindeki her birim kesite aynı değerde
bir kuvvet uygular ve buna basınç denir. Birimi bar’dır.
1 bar = 1 kg/cm²

· Efektif Basınç: Manometrede okunan basınç değerine denir.

· Mutlak Basınç: Manometrede okunan basınç değerine bir atmosfer
basıncı ilave edildiğinde meydana gelen basınç değeridir.


Paskal Kanunu: Yer çekimini ihmal edecek olursak, kapalı bir kaba etki eden
kuvvetin sonucunda meydana gelen basınç, sıvı tarafından kabın her noktasına
aynı şiddette etki eder.
F=P x A
F=Kuvvet (kgf)
P=Basınç (kgf/cm²)
A=Alan (cm²)


Süreklilik Denklemi: Farklı kesitlerden oluşan bir boru içinden akan akışkanın
debisi, borunun her noktasında aynı değerdedir. Debinin sabit kaldığını
düşünürsek küçük kesitlerde büyük kesitlere oranla daha hızlı akar.

Bernoulli Kanunu: Sürtünme kuvvetini ihmal edecek olusak, kapalı bir boru
içindeki sıvının sahip olduğu toplam enerji, akım çizgisi boyunca aynıdır.
P1 x V 1=P 2 x V 2
P=Basınç (kgf/cm²)
V=Hız (m/s)

Kovitasyon (Aşındırmak): Metallerin yüzeylerinden küçük parçaların
kopartılmasıdır. Bu şekildeki malzeme tahribatı, bölgesel ve ani olarak meydana
gelen basınç ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanır.


Hidrostatik Basınç: Bir kap içinde bulunan sıvı kütlesinin yükseklik, yoğunluk
ve ağırlığına (yer çekimi ivmesi) bağlı olarak kabın tabanına yapmış olduğu
basınçtır. Kabın şekline bağlı değildir.
P=h.d.g
P: Sıvının kabın tabanına yaptığı basınç (kg/cm²)
h: Sıvı yüksekliği (m)
d: Sıvı yoğunluğu (kg/m³)
g: Yer çekimi ivmesi (m/sn²)
Hidroliğin Tanımı

Hidrolik, Yunanca su anlamına gelen hydro ile boru anlamına gelen aulos kelimelerinden türetilmiştir.
Günümüzde “hidrolik” akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.
Hidrolik, akışkanların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Pnömatik Sistemlerin Avantajları:

*Pnömatik sistemlerde gerekli olan hava kolayca ve her yerde sınırsız ölçüde
bulunabilir.
*Havanın sürtünme kayıpları azdır, uzak mesafelere taşınabilir.
*Basınçlı hava kullanılan ortamlar temizdir. Sistemde meydana gelebilecek sızıntılar
çevreyi kirletmez.
*Pnömatik devre elemanlarının yapıları basit ve ucuzdur.
*Montaj ve bakımları kolaydır.
*Basınçlı havanın yanma ve patlama tehlikesi yoktur.
*Havanın sıcaklığa karşı duyarlılığı azdır. Hız ayarları sıcaklıkla değişmez.
*Basınçlı hava gerektiğinde kullanılmak üzere depo edilebilir.
*Yüksek çalışma hızları elde edilebilir. Piston hızı 3 m/sn’ye ulaşabilir.

Pnömatiğin kullanım alanları

PNÖMATİĞİN KULLANIM ALANLARI ve KULLANILDIĞI SEKTÖRLER

Pnömatiğin uygulama alanlarını seçerken, pnömatik sistemlerin avantajları göz
önünde bulundurulur.
Bu önemli bir noktadır.


Hızlı fakat küçük kuvvetlerin uygulanması istenen yerlerde kullanılabilen pnömatik sistemler, temizlik ve emniyet istenen tasarımlarda da kullanılır.

Pnömatik sistemler genel olarak aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır:

*Tarım ve hayvancılıkta
*Otomasyon sistemlerinde
*Robot teknolojisinde
*Elektronik sanayiinde
*Madencilik sanayiinde
*Ağaç işleri endüstrisinde
*Gıda, kimya ve ilaç sanayiinde
*Kimya sanayiinde
*Tekstil sanayiinde
*Boya ve vernik işlemlerinde
*Nükleer santrallerin kontrolünde
*Taşımacılık işlemlerinde
*Otomatik dolum ünitelerinde
Pnömatiğin Tanımı ve Tarihçesi

Eski Yunanca’da, nefes anlamına gelen pneuma kelimesinden türetilen
Pnömatik basınçlı havanın davranışını ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Basınçlı havayı elde edip kullanıcılara kadar ulaştıran sistemlere ise pnömatik sistem adı verilir.

Hava sıkıştırılabildiği için büyük güç istenen yerlerde kullanılamazken, yüksek
çalışma hızları elde edilebilir. Sistem maliyeti açısından pnömatik devreler daha avantajlıdır.
Doğrusal, dairesel ve açısal hareketler, karmaşık mekanik tasarım yerine, basit pnömatik
donanımlarla gerçekleştirilebilir.
Bu nedenle pnömatik devreler ile çözüm arayışları gün geçtikçe artmış, kullanım alanları endüstride gittikçe artan bir yöntem olmuştur.

Günümüzde modern fabrika ve tesisler inşa edilirken, elektrik, su, kanalizasyon gibi tesisatların yanı sıra,
basınçlı hava tesisatlarının yapımı da kaçınılmazdır.

Basınçlı havanın bir enerji olarak kullanılması çok eski yıllara uzanır. Madencilikte,
otomobillerde ve demiryollarındaki havalı frenlerde uzun zamandan beri basınçlı havadan
yararlanılmaktadır. Endüstriyel alanlardaki uygulamaların yaygınlaşması ise 1950 yıllarında
başlar.

Endüstrinin hemen her alanında iş parçalarının sıkılması, gevşetilmesi, ilerletilmesi,
doğrusal ve dairesel hareketlerin üretilmesi gibi çeşitli işlemler için pnömatik sistemlerden
yararlanıldığında daha ekonomik ve hızlı çözümler üretilebilmektedir.
İnternet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için ve bize ulaşmak için mail atabilirsiniz.

http://tekmateknik.com.tr